Liczba godzin dydaktycznych  1641
Przedmioty ogólnobiologiczne 390
Przedmioty specjalistyczne (biologiczne i kryminalistyczne) 702
Zajęcia humanistyczne i społeczne 65
Zajęcia pozostałe   (Lektorat, Wf,  specjalistyczne szkolenie BHP i inne) 484
Liczba godzin dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników Wydziału BiOŚ 936
Liczba godzin dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników UŁ spoza Wydziału BiOŚ 271
Liczba godzin dydaktycznych, prowadzonych przez ekspertów spoza UŁ 434
Grupa kierunków: studia stacjonarne, Kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d
I stopień
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 1 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
NPWS – nakład pracy własnej studenta (poza zajęciami)
Podstawy genetyki i biologii molekularnej 26 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Podstawy genetyki i biologii molekularnej 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 5
Podstawy anatomii człowieka 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3
Podstawy anatomii człowieka 26 Ćwiczenia audytoryjne – II stopień NPWS 26 26 26 3 6
Fizjologia człowieka z elementami patofizjologii 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3 3
Fizjologia człowieka z elementami patofizjologii lub Przygotowanie materiału biologicznego do badań histopatologicznych 39 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 39 97.5 19.5 6 6
Biochemia z elementami toksykologii 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3
Biochemia z elementami toksykologii 39 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 39 97.5 19.5 6 9
Charakterytyka wybranych śladów biologicznych 13 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1 1
Szkolenie bhp w Uniwersytecie Łódzkim e-learning (bez ECTS)
Szkolenie biblioteczne e-learning (bez ECTS)
Prawo autorskie e-learning (bez ECTS)
SUMA: 247 533 30
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 2 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
Charakterystyka dowodów rzeczowych 26 Wykład zakończony zaliczeniem – II stopień NPWS 26 13 39 3 3
Oględziny miejsca zdarzenia 26 Wykład zakończony zaliczeniem – II stopień NPWS 26 13 39 3
Oględziny miejsca zdarzenia 26 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 26 65 13 4 7
Antropologia sądowa z elementami medycyny sądowej 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3
Antropologia sądowa z elementami medycyny sądowej 39 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 39 97.5 19.5 6 9
Biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych 13 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Biochemiczna analiza śladów i płynów biologicznych 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 4
Kryminalistyczne i procesowe aspekty biegłego, eksperta i specjalisty 13 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Kryminalistyczne i procesowe aspekty biegłego, eksperta i specjalisty 13 Ćwiczenia audytoryjne – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1 2
Lektorat języka obcego (W) 40 Lektorat 40 12 0 2 2
Etyka badań i ekspertyz sądowych 26 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Etyka badań i ekspertyz sądowych 13 Ćwiczenia audytoryjne – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1 3
W-F 30 WF 0 0 0 0
SUMA: 287 493 30
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 3 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
Lektorat języka obcego (W) 40 Lektorat 40 12 0 2 2
W-F (W) 30 WF 0 0 0 0
Entomologia sądowa 26 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Entomologia sądowa 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 5
Botanika sądowa 13 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Botanika sądowa 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 4
Technologie stosowane w kryminalistyce 26 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Technologie stosowane w kryminalistyce 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 5
Analiza DNA 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3 3
Metody sekwencjonowaia DNA lub Tradycyjne metody analiz SNP 52 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 52 130 26 8 8
SUMA: 261 441 27
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 4 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
Lektorat języka obcego (W) 40 Lektorat (sem. z egzaminem) 40 12 26 3 3
Metody badań ludzkich szczątków kostnych 26 Wykład zakończony egzaminem – II stopień NPWS 26 13 39 3
Metody badań ludzkich szczątków kostnych 26 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 26 65 13 4 7
Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce 13 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce 39 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 39 97.5 19.5 6 7
Praktyka zawodowa 78 Praktyki 0 78 0 3 3
Podstawy statystyki 13 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Podstawy statystyki 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 4
Zasady przygotowania dokumentacji procesowej 13 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 13 6.5 6.5 1
Zasady przygotowania dokumentacji procesowej 13 Ćwiczenia audytoryjne – III stopień NPWS 13 19.5 19.5 2 3
Zastosowanie spektrometrii mas i chromatografii w badaniach kryminalistycznych 26 Wykład zakończony zaliczeniem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Zastosowanie spektrometrii mas i chromatografii w badaniach kryminalistycznych 26 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 26 65 13 4 6
SUMA: 261 597 33
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 5 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
Seminarium licencjackie (W) 26 Seminarium licencjackie 26 78 0 4 4
Pracownia specjalistyczna 104 Pracownia specjalistyczna lub magisterska (praca z nauczycielem) 104 0 0 4 4
Zajęcia fakultatywne (W) 39 e-learning 0 39 39 3 3
Sledztwa powybuchowe 26 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Sledztwa powybuchowe 26 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 26 39 13 3 5
Wprowadzenie do farmakologii uzależnień 39 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 39 19.5 19.5 3
Wprowadzenie do farmakologii uzależnień 26 Ćwiczenia audytoryjne – II stopień NPWS 26 26 26 3 6
Zasady BHP i środki ochrony osobistej 26 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 26 13 13 2
Zasady BHP i środki ochrony osobistej 39 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 39 97.5 19.5 6 8
SUMA: 312 468 30
I stopień, kierunek: Biologia kryminalistyczna, Specjalność: n/d, semestr 6 Godziny ECTS
Zajęcia Praca własna
Nazwa przedmiotu GODZINY Forma Bieżąca Zaliczenie Forma Przedmiot
Specjalistyczne prakticum kryminalistyczne 52 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 52 130 26 8 8
Biologiczne prakticum kryminalistyczne 52 Ćwiczenia laboratoryjne – II stopień NPWS 52 78 26 6 6
Struktura organów ścigania 39 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 39 19.5 19.5 3 3
Zagrożenia CBRN 39 Wykład zakończony egzaminem – I stopień NPWS 39 19.5 19.5 3
Zagrożenia CBRN 26 Ćwiczenia laboratoryjne – III stopień NPWS 26 65 13 4 7
Seminarium licencjackie + przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu licencjackiego (W) 39 Seminarium licencjackie 39 117 0 6 6
SUMA: 247 533 30