W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Łódzki uruchomi studia I stopnia na autorskim kierunku Biologia kryminalistyczna. Proponowany kierunek będzie jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Zagadnienia i treści programowe studiów kierowane są przede wszystkim do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości, a także w innych służbach mundurowych.

W ciągu ostatnich lat nastąpił intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej, a także na innych metodach stosowanych w biologii środowiskowej. W związku z tym istnieje uzasadniona potrzeba kształcenia wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy będą bardzo dobrymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych. Taka potrzeba została zasygnalizowana podczas odbywanych spotkań z przedstawicielami tych służb.