Absolwent kierunku Biologia kryminalistyczna, studiów stacjonarnych I. stopnia posiada:

  • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego
  • umiejętność stosowania nowoczesnych metod i technik w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej
  • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej
  • przygotowanie do podejmowania współpracy, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiały biologicznego
  • podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych w postępowaniu dowodowym

Absolwenci, po uzyskaniu dodatkowych kompetencji, mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie, między innymi w:

  • laboratoriach kryminalistycznych policji
  • laboratoriach specjalistycznych wojska
  • organach ścigania
  • laboratoriach badań środowiska

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

© Copyright - Biologia kryminalistyczna